سبک زندگی سالم > آخرین اطلاعات گیاهان > توت فرنگی، یک غذای کاربردی

توت فرنگی، یک غذای کاربردی

توت فرنگی، یک غذای کاربردی

توت فرنگی، یک غذای کاربردی

تقاضا برای غذاهایی با اثر مثبت بر سلامت و تندرستی انسان در طول دو دهه گذشته در سراسر جهان گسترش یافته است. بازار غذاهای سالم‌تر با افزایش درک ما از ترکیبات زیست فعال رژیمی و اثرات آنها بر جنبه‌های مختلف سلامت انسان در یک سیستم و سطح مولکولی رونق می یابد. غذاهای کاربردی (Functional Foods)، غذاهایی هستند که اثر مثبت بالقوه‎ای بر سلامت، فراتر از تغذیه اساسی دارند. طرفداران غذاهای کاربردی می‌گویند که این غذاها سطح سلامت مطلوب را ارتقاء می‌دهند و به کاهش خطر بیماری کمک می‌کنند.

میوه توت فرنگی در حال حاضر یک "غذای کاربردی" محسوب می‌شود که فواید سلامتی فراوانی را فراتر از تغذیه اساسی ارائه می‌دهد و  بر اساس شواهد جمع آوری شده درباره اثرات آنتی اکسیدانی، ضدالتهابی، ضد چربی خون بالا، ضد فشار خون بالا یا ضد تکثیری مربوط به توت فرنگی اثبات شده است. خواص آنتی اکسیدانی توت فرنگی بیشتر به محتوای پلی فنول و ویتامین آنها نسبت داده شده است. تقریبا 40 ترکیب فنولی در توت فرنگی مانند گلیکوزیدهای کوئرستین، کامپفرول، سیانیدین، پلارگونیدین، الاژیک اسید  و همچنین الاژیتانن‌ها شناسایی شده‌اند. نشان داده شده است که آسکوربیک اسید، الاژیتانن‌ها و آنتوسیانین‌ها بیشترین نقش را در ظرفیت آنتی اکسیدانی توت فرنگی دارند.

توت فرنگی منبع قابل توجهی از ویتامین‌های گروه B، ویتامین C، ویتامین E، پتاسیم، فولیک اسید، کاروتنوییدها و فلاوونوییدهای خاص مانند پلارگونیدین، کوئرستین و کاتچین است. توت فرنگی همچنین حاوی مقادیر قابل توجهی از الاژیک اسید، تانن‌ها و فیتواسترول‌ها است. اخیرا توت فرنگی در میان 100 منبع غنیِ پلی فنول های رژیمی قرار گرفته است. در مطالعات توت فرنگی یا مخلوط توت‌ها (شامل توت فرنگی) باعث افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسما پس از غذا، پایین آمدن پاسخ گلوکز پس از غذا در مقایسه با وعده غذایی کنترل و کاهش چربی خون بالا پس از صرف غذا یا اکسیداسیون لیپید پلاسما به دنبال مصرف غذای پرچرب در داوطلبان سالم یا در بیماران با چربی خون بالا شد. این اثرات مطلوب بر پروفایل‌های گلوکز و لیپید پس از صرف غذا شواهدی برای نقش بالقوه آنها در کنترل بیماری های قلبی-عروقی از طریق رژیم غذایی ارائه می‌دهد. توت فرنگی، به عنوان یک میوه کم کالری سرشار از مواد مغذی، اثر قابل توجهی بر سلامت و بیماری دارد. بنابراین توت فرنگی می تواند به عنوان "غذای کاربردی" نام برده شود، چرا که فواید سلامتی فراتر از تغذیه اساسی فراهم می‎نماید.

- A. Vattem, D., & Maitin, V. (2016). Functional Foods, Nutraceuticals and Natural Products. Pennsylvania, U.S.A.: DEStech publications, Inc. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/c1b5/55f284a4fdffbc8713043a33229c11c8563a.pdf

- Zeratsky, K. Healthy Lifestyle/ Nutrition and healthy eating. MAYO CLINIC. Retrieved from https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/expert-answers/functional-foods/faq-20057816

 

-Basu, A., Nguyen, A., Betts, N.M., & Lyons, T.J. (2014). Strawberry as a Functional Food: An Evidence-Based Review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 54(6), 790-806. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/259351100_Strawberry_As_a_Functional_Food_An_Evidence-Based_Review

هشتگ :اشتراک گذاری :